Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ZDROWENIETRUDNE.PL
Ten dokument wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji lub uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych), które łączą się i korzystają z serwisu internetowego Zdrowenietrudne.pl.
Portal Zdrowenietrudne.pl należy do „Kupiec” sp. z o.o. (dalej po prostu „Kupiec”) z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów) przy ul. Kupieckiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda (IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000176445, posługującej się numerem NIP 665-26-77-246 i numerem REGON 311604510, z kapitałem zakładowym wynoszącym 11.386.000 zł.

 

DANE OSOBOWE

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających z portalu Zdrowenietrudne.pl oraz biorących udział w Programie Zdrowe – nietrudne (dalej po prostu „program”) i konkursach organizowanych w ramach tego programu jest „Kupiec” sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów) przy ul. Kupieckiej 17, posługująca się NIP 6652677246, numerem REGON 311604510, numerem KRS 0000176445.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych pracującym w dziale kadr. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty w siedzibie spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@kupiec.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ KUPIEC
W zależności od tego, czy tylko przeglądasz stronę internetową Kupiec.pl, czy też jesteś uczestnikiem programu, konkursu lub osobą zainteresowaną skorzystaniem z dostępnego w ramach portalu Zdrowenietrudne.pl newslettera, Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane w różnych celach, na innej podstawie i przez różne okresy czasu. Szczegółowe i informacje w tym zakresie przedstawiamy poniżej.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Jeśli przeglądasz portal Zdrowenietrudne.pl, to Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających … – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności …, jego responsywności i interoperacyjności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jesli jesteś uczestnikiem programu lub uczestniczysz w konkursach organizowanych w ramach tego programu, to Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celach polegających na organizacji, przeprowadzeniu i realizacji założeń programu lub konkursu, w szczególności: w celu utrzymywania konta użytkownika w ramach portalu Zdrowenietrudne.pl, weryfikacji przez Ciebie spełnienia wymogów uczestnictwa w programie i konkursach, oceny prac konkursowych i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
 2. w celach polegających na realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do których zaliczamy:
  1. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać pomiędzy Tobą a Kupiec;
  2. informowanie uczestników programu o jego przebiegu;
  3. informowanie uczestników konkursów o ich przebiegu.

Jeśli zapisałeś się na newsletter, to Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących działalność Kupiec – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec sp. z o.o. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, newslettera oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Kupiec powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Kupiec sp. z o.o. przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Kupiec przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Przekazywane dane osobowe są jednak bezpieczne – administrator powierza ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a podmiot przetwarzający został certyfikowany w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Miej także na uwadze, że prace konkursowe oraz inne materiały powstałe w związku z Twoim uczestnictwem w programie lub konkursach będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na miejsca i sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzajów. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez 6 lat od zakończenia realizacji programu lub konkursu;
 2. przez 3 lata licząc od dnia, w którym odwiedziłeś portal Zdrowenietrudne.pl;
 3. przez 3 lata licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z Kupiec;
 4. do chwili rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której utrzymywane jest Twoje konto użytkownika na portalu Zdrowenietrudne.pl
 5. do chwili cofnięcia przez Ciebie zgodny na wysyłkę newslettera.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?

 1. Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sp. z o.o. sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
 2. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?
Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Również wypełnienie formularza kontaktowego czy sporządzenie i wysłanie wiadomości e-mail do administratora jest w pełni dobrowolne lecz niezbędne do tego, aby skontaktować się z administratorem. Jeśli decydujesz się zgłosić do programu lub wziąć udział w konkursie, to musisz pamiętać, że bez podania Twoich danych osobowych nie uda się tego dokonać.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z ZDROWIENIETRUDNE.pl

Korzystając z portalu musisz liczyć się z szeregiem zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Należy do nich zaliczyć ataki typu phishing i pharming, których celem może być wyłudzenie od Ciebie danych dostępowych do Twojego konta użytkownika. Innym typem zagrożenia, z którym musisz się liczyć może być próba wykorzystania Twoich danych osobowych do kradzieży tożasmości.


PRZECHOWYWANIE DANYCH W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Portal Zdrowenietrudne.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Portal Zdrowenietrudne.pl wykorzystuje względem użytkowników strony internetowej tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas – może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika.
Portal Zdrowenietrudne.pl wykorzystuje następujące typy cookie:

PLIKI NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

PLIKI ZAPEWNIAJĄCE RESPONSYWNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób najlepiej dopasowany i zapewniający jak najlepsze wrażenia z użytkowania przez Ciebie urządzenia, np. dostosowując rozdzielczość czy fragmenty interfejsu do Twojego urządzenia. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz, w jakim języku chcesz aby nasza strona wyświetlała swoje treści lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz. Korzystanie z tych plików umożliwia dostosowanie strony internetowej do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów Twojego urządzenia. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie, w takim wypadku nie będziemy posiadać informacji o Twoich preferencjach, strona będzie działać, ale korzystanie z niej może nie sprawiać Tobie przyjemności, a niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

PLIKI POZWALAJĄCE NA DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z Portalu Zdrowenietrudne.pl. Te pliki pozwalają określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki ten zawierają zatem dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z Portalu Zdowenietrudne.pl – datę ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej. Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu. Informacje w ten sposób zebrane pozwalają doskonalić działanie Portalu Zdrowenietrudne.pl oraz innych stron internetowych należących do Kupiec. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie – wówczas nie będziemy wiedzieć kiedy jako użytkownik odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje strony będą niedostępne.

PLIKI UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem, czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie – w oparciu o te informacje – wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim przypadku korzystanie przez Ciebie z Portalu Zdrowenietrudne.pl pozostanie bez wpływu na wyświetlanie treści reklamowych podczas przeglądania innych stron internetowych.

Pamiętaj, że ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna – wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i zainstalowanych wtyczek oraz ich ustawień.

Wszystkie pliki cookies wykorzystywane przez Portal Zdowenietrudne.pl zawierają nazwę portalu, identyfikują Twoje urządzenia i przeglądarkę. Pozwalają dowiedzieć się także, czy Twoje urządzenie odwiedzało już kiedyś Zdrowenietrudne.pl. Niekiedy, w połączeniu z innymi danymi, informacje zawarte w plikach cookies mogą stanowić dane osobowe. Wśród zbieranych informacji znajdują się m.in.:

 1. dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
 2. dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z portalu Kupiec.pl – data ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej;
 3. dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu;

FRESHMAIL
Korzystając z Portalu Zdrowenietrudne.pl masz możliwość zapisania się do newslettera. Zapisanie się do newslettera wymaga podania przez Ciebie danych osobowych – Twojego imienia oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji przez Kupiec zamówionej przez Ciebie usługi, tj. okresowego przesyłania informacji związanych z realizacją Programu oraz poszczególnych konkursów w ramach programu, a także informacji handlowych oraz innych treści marketingowych. Przesyłanie tych treści odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą.

Kupiec korzysta z rozwiązań pozwalających na wysyłkę wiadomości e-mail w ramach newslettera dostarczonych przez FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000497051). Oprogramowanie dostarczone przez FreshMail pozwala na automatyczne przetwarzanie Twoich danych, w tym także na ich profilowanie. Kupiec jednak nie korzysta z funkcji umożliwiających profilowanie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

GOOGLE ANALYTICS
Część z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google LLC w ramach usługi Google Analytics. Kupiec.pl posiada zapisany tzw. kod śledzenia Google, który jest unikalnym identyfikatorem. Wchodząc na portal Kupiec.pl Google identyfikuje Cię po tym, że Twoje urządzenie wykonało ten kod. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy?hl=pl

ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE
W wielu miejscach portalu Zdrowenietrudne.pl możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich jest jednak w żaden sposób związanych z Kupcem, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą przetwarzać dane osobowe w zupełnie inny sposób niż opisany w polityce.

BLOKADA COOKIES
Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa Kupiec przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek – poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

Partnerzy akcji