Zgłoś klasę

Rejestracja

Dane personalne

Dane szkoły

Dodatkowe informacje

Warunki rejestracji

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 [dalej: „Ustawa”] podanych w formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zdrowenietrudne.pl, formularzu zgłoszeniowym oraz w inny sposób w ramach Programu „Zdrowe – nietrudne” jest Organizator – Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, posiadająca NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510.

Rejestracja została zakończona.

Partnerzy akcji