Scenariusze - I edycja

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Zajęcia kierowane są do osób z ograniczoną sprawnością ruchową w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uczestnikami proponowanych zabaw mogą być osoby w normie intelektualnej oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy uczestnicy są wspierani różnymi formami podpowiedzi zależnie od potrzeb.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO PRACY Z DZIEĆMI Z LEKKIM I UMIARKOWANYM STOPNIEM USZKODZENIA SŁUCHU

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z lekkim stopniem niedosłyszenia z klas II–III szkoły podstawowej. Mogą w nich brać udział również podopieczni z innym rodzajem niepełnosprawności.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ: GDY „O” ZAMIENIA SIĘ W „Ó”

Proponowane ćwiczenia i zadania mogą być stosowane podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnych i  grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wszystkie korzystnie wpływają na rozwój dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Kształtują jego pamięć słuchowo-wzrokową, rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo oraz usprawniają czytanie i pisanie.

RUCH I WODA ZDROWIA DODA!

Adresaci:
uczniowie klasy II szkoły podstawowej
Cele lekcji:
• przedstawienie podstawowych informacji o zasadach zdrowego życia
• uświadomienie wpływu racjonalnego odżywiania oraz aktywności fizycznej
na stan zdrowia człowieka

• kształtowanie zachowań prozdrowotnych

WITAMINY, WITAMINY DLA CHŁOPAKA I DZIEWCZYNY!

Adresaci:
uczniowie klasy II szkoły podstawowej
Cele lekcji:
• wyjaśnienie pojęć: składniki odżywcze, piramida zdrowia, witaminy, minerały
• omówienie produktów, które powinny być przez dzieci spożywane najczęściej
i najrzadziej
• uświadomienie wpływu racjonalnego odżywiania na zdrowie dzieci
Podstawa programowa kształcenia ogólnego – edukacja wczesnoszkolna

KIPI KASZA, KIPI GROCH, LEPSZA KASZA NIŻ TEN GROCH!

Adresaci:
uczniowie klasy II szkoły podstawowej
Cele lekcji:
• przedstawienie informacji o zdrowych pokarmach zbożowych – produktach
z nieoczyszczonej mąki, w tym o kaszy, ryżu, płatkach owsianych
• uświadomienie wpływu racjonalnego odżywiania i spożywania produktów
zbożowych na zdrowie dzieci
• kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie własne i zdrowie bliskich
Podstawa programowa kształcenia ogólnego – edukacja wczesnoszkolna

KARTY PRACY DO PROGRAMU ZDROWE – NIETRUDNE!

 Zdrowe odżywianie jest łatwe jak dodawanie! Zobacz nasze propozycje kart pracy i ćwicz zdrowe nawyki żywieniowe w swojej klasie. W materiałach znajdziesz lekcje, dzięki którym poznacie tajniki zdrowego stylu życia!

18 SCENARIUSZY LEKCJI W PROGRAMIE ZDROWE – NIETRUDNE!

Zobacz naszą propozycję scenariuszy lekcji i korzystaj z nich przez 3 lata! Pobierz pełen pakiet, który przygotowaliśmy w programie i realizuj lekcje we własnym tempie. Wśród najciekawszych scenariuszy znajdziesz:

Oto zadanie wyjątkowe – drugie śniadanie musi być zdrowe!

Gdzie widelec, a gdzie nóż? To jest bardzo proste już!

Dużą wiedzę mamy – restaurację otwieramy!

“SZKOLNA OLIMPIADA”

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klas I-III

„Ścieżka zdrowia”

Zajęcia zintegrowane w obszarze

aktywności polonistycznej, technicznej i ruchowej.

Autor scenariusza: Magdalena Ratajczak

Strefa nauczyciela

Partnerzy akcji